BETOGING - Bedankt! - Schoolfeest


Beste ouders,

Op woensdag 16 mei is er vanuit de onderwijsbonden een nationale betoging.

Wat betekent dit concreet voor onze school?
In de kleuterschool zullen alle kleuterjuffen staken. De kleuterschool zal gesloten zijn.
In de lagere school gaan de lessen gewoon door.

Indien u nog vragen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Wij verontschuldigen ons hiervoor en hopen op uw begrip,

Het Bolsterteam
Bedankt voor jullie steun vanwege het ganse kleuterteam!


Schoolfeest Kleuter- en lagere school


Op zaterdag 26 mei doen we ons boekje open op ons boekenfeest.Vanaf 13u kan u op de speelplaats en in de lokalen van de lagere school
genieten van optredens, voorstellingen, tentoonstellingen, speurtocht: opzoek naar Wally,
spelletjes, boekenbeurs en nog veel meer.


Het oudercomité voorziet iedereen van de nodige spijs en drank.


We duimen alvast voor mooi weer en kijken er naar uit!